Izbraukuma pasākums cikla “Zaļs, ekoloģisks, energoefektīvs” ietvaros.

9:30 Izbraukšana no Valmieras

10.00 -  10.30 Prezentācija par pasākumu "Videi draudzīga ekonomika" (Līga Vītola, Valmieras bibliotēka)
10.30 – 11.00 Sedas bibliotēka un kultūras nams (Nadježda Rudzīte, Arta Šomase)
11.00 – 11.20 Energoefektivitātes Strenču novada ikdienā un nākotnes plānos (Iveta Ence,Strenču novada domes Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja)
11.20 – 12.30 Jaunklidža saieta nams - bibliotēka (Līga Rābante)
12.45 – 13.15 Strenču tautas interešu nama telpu apskate (perspektīvē jaunās bibliotēkas telpas) (Sarmīte Kosmane)
13.15 – 14.15 Pusdienas Strenču vidusskolā (Rudīte Pētersone)
14:30 - Jērcēnmuižā Jērcēnu bibliotēkā un medību namā (Ilvija Ķimse, Jānis Ence)
15.30 – 16.00 Kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmums akciju sabiedrība Seda (kūdra kā vērtīgs vietējais enerģētiskais resurss)(Iveta Ence)
17:00 Atgriešanās Valmierā