Infografika – sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirības

Ja vidējais Eiropas Savienības (ES) vīrietis gada pirmos divus mēnešus būtu pavadījis atpūšoties un pie darba ķertos tikai 28.februārī, tad gada beigās viņš ar savu darbu vienalga būtu nopelnījis tikpat daudz kā vidējā sieviete, strādājot jau no gada pirmās dienas. Lai pievērstu uzmanību šai problēmai un meklētu risinājumus, ES jau trešo gadu tiek atzīmēta  vienlīdzīga darba samaksas diena – šogad 28.februārī.
 
Latvijā situācija ir mazliet labāka nekā vidēji ES – šeit atšķirība ir 15,5% (2010.gada dati – tie izmantoti arī ES līmeņa aprēķinos), kas nozīmē, ka sievietēm, lai nopelnītu tikpat, cik vīrieši, papildus būtu jāstrādā mazāk nekā ES vidējās 59 dienas. Taču atšķirībā no ES vidējā rādītāja (16,2%), kas pēdējos gados ir mazliet samazinājies, atalgojuma atšķirība Latvijā ir pieaugusi – 2009.gadā tā bija mazāka par 15%.
 
Atšķirības nenozīmē, ka vīrieši un sievietes saņem atšķirīgu atalgojumu par identisku darbu, taču ļauj secināt, ka sievietes biežāk strādā zemāk atalgotās profesijās. Turklāt atšķirību mazināšanās Eiropas līmenī pēdējos gados nav notikusi tādēļ, ka uzlabojusies sieviešu situācija, bet tāpēc, ka krīze vairāk skārusi tādas “vīrišķīgas” nozares kā, piemēram, būvniecība.
 
Ar atalgojuma atšķirībām var iepazīties infografikā, kas pieejama http://infogr.am/alga_women_vs_men. Tai ir Creative Commons licence, kas ļauj visiem to izmantot par brīvu, nemainot saturu.
 
Vairāk par atšķirībām darba samaksā vīriešiem un sievietēm: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_lv.htm
 
 
Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā
Preses un informācijas nodaļa