Europe Direct informācijas centra un bibliotekāru sadarbība

28.februārī Europe Direct informācijas centrs Valmierā sadarbībā ar Valmieras integrēto bibliotēku rīko gada pārskata sapulci:

1. Atskaite par 2012.gadā paveikto;

2. 2013.- Eiropas pilsoņu gads. Bibliotekāru loma informācijas izplatīšanā;

3. Diskusijas.