ESTLATRUS_Programmas ziņas, Februāris 2013

Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas komunikāciju speciālisti ir sagatavojuši ziņu lapu par aktualitātēm februārī un 2013.gada pirmā pusgadā plānotajiem pasākumiem.

Ar ziņu lapas saturu latviešu valodā variet iepazīties šeit.

 

Turpat atrodama arī jaunā vārdnīca, kurā programmā angļu valodā lietotie termini skaidroti igauņu, latviešu un krievu valodās. 

 

Februāra nozīmīgs notikums ir komunikāciju speciālistu dalība EKPI programmu komunikāciju speciālistu sadarbības tīkla sanāksmē. EKPI programmu prioritāte komunikācijas jomā ir kvalitatīvi sagatavoties jaunajam programmēšanas periodam izmantojot kapitalizāciju un komunikāciju kā vienu no līdzekļiem.

 

Papildus, aicinām apmeklēt programmas mājas lapu, lai uzzinātu arī par projektu aktualitātēm.