ES Padomes prezidentvalsts Somija – 2019. gada 1. jūlijs – 31. decembris

Somijas prezidentūras prioritātes nosaka šāds vadmotīvs:

"Ilgtspējīga Eiropa – ilgtspējīga nākotne".

Prezidentūras programmā uzmanība pievērsta četrām galvenajām prioritātēm:

  • stiprināt kopīgās vērtības un tiesiskumu,
  • padarīt ES konkurētspējīgāku un sociāli iekļaujošāku,
  • stiprināt ES kā globālās klimata rīcības līderes pozīciju,
  • visaptveroši aizsargāt pilsoņu drošību.

Somija būs pirmā prezidentvalsts, kura Padomes darbā integrēs jaunās Stratēģiskajā programmā 2019.–2024. gadam noteiktās prioritātes.