ES norādījumi par drošu atgriešanos darbavietā

Eiropas Komisija par vissvarīgāko uzskata to, lai darbinieki varētu darbavietā atgriezties drošā un veselīgā vidē. Šajā svarīgajā laikposmā šodien izdotie norādījumi ir būtisks ES ieguldījums. Tajos ir arī saites ar valstu informāciju par atsevišķām nozarēm un profesijām. Norādījumos aptvertas vairākas jomas:

  • Riska novērtējums un tam atbilstoši pasākumi
  • Darbinieku iesaistīšana
  • Parūpēšanās par slimojušajiem darbiniekiem
  • Plānošana un mācīšanās nākotnei
  • Pastāvīga informētība
  • Informācija nozarēm un profesijām

Sadarbībā ar Eiropas Komisiju sagatavotajos EU-OSHA norādījumos izmantots arī trīspusējās Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējas komitejas un Vecāko darba inspektoru komitejas ieguldījums. Stāvoklim mainoties, tos regulāri atjauninās ar ticamu informāciju.

Konteksts

Koronavīrusa slimības uzliesmojums liecina par pārdomātu darba drošības un veselības aizsardzības pasākumu un apstākļu izšķirīgo nozīmi visās saimnieciskās darbības nozarēs.

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) ir Eiropas Savienības darba drošības un veselības aizsardzības informācijas aģentūra.

Koronavīrusa izraisītās krīzes sākumā EU-OSHA publicēja norādījumus darbavietām. Tajos bija apkopota svarīgākā pieejamā informācija un padomi par koronavīrusa slimības uzliesmojumu.

Vairāk lasīt šeit