EK piedāvājums ES budžetam pēc 2020 - divkāršot Erasmus finansējumu

Nākamajā ES ilgtermiņa budžetā (2021–2027) Eiropas Komisija ierosina divkāršot “Erasmus” finansējumu, lai tas sasniegtu 30 miljardus eiro. Jau tagad “Erasmus” programma miljoniem Eiropas jauniešu dod iespēju studēt, mācīties vai strādāt par brīvprātīgajiem ārvalstīs, tā paplašinot viņu pieredzi un izpratni par Eiropu, kā arī palielinot nākotnes izredzes darba tirgū. Ar divkāršu finansējumu programma vēl efektīvāk atbalstīs galvenos politiskos mērķus, piemēram, Eiropas izglītības telpas izveidošanu līdz 2025. gadam, iespēju radīšanu jauniešiem un Eiropas identitātes veicināšanu ar jaunatnes, izglītības un kultūras politikas starpniecību. 

Komisija ierosina “Erasmus” finansējumu 2021.–2027. gada laikposmam palielināt līdz 30 miljardiem eiro, no kuriem 25,9 miljardi eiro tiktu atvēlēti izglītībai un apmācībai, 3,1 miljards eiro — jaunatnes vajadzībām un 550 miljoni eiro — sporta pasākumiem.

Komisijas priekšlikuma mērķi

  • Palielināt programmas atbalsta saņēmēju skaitu: pateicoties divkāršotam programmas budžetam, 2021.–2017. gada laikposmā būs iespējams atbalstīt līdz pat 12 miljoniem cilvēku, kas ir trīs reizes vairāk nekā esošajā finansēšanas periodā. Saņēmēji būs skolēni, augstākās izglītības studenti, praktikanti, skolotāji, pasniedzēji, jaunatnes darbinieki, sporta treneri, kā arī profesionālās izglītības un apmācības apguvēji un pieaugušo izglītības darbinieki, ieskaitot tos, kuri piedalās programmā “ErasmusPro”.

  • Uzrunāt cilvēkus no visiem sociālajiem slāņiem: jaunā programma izmantos jaunus formātus un kļūs pieejamāka mazām organizācijām un tautas organizācijām, tāpēc tajā būs vieglāk piedalīties cilvēkiem no sociāli nelabvēlīgas vides.

  • Veidot ciešāku saikni ar pārējo pasauli: tiks pastiprināta mobilitāte un sadarbība ar trešām valstīm, kombinējot gan fiziskas, gan virtuālas mobilitātes veidus.

  • Izvirzīt priekšplānā pētījumu jomas, kas varētu būt svarīgas nākotnē: pastiprinātā programma pievērsīs lielāku uzmanību pētījumiem tādās jomās kā atjaunojamo energoresursu enerģija, klimata pārmaiņas, vides inženierzinātnes, mākslīgais intelekts vai dizains.

  • Ar ceļošanas pieredzes palīdzību stiprināt Eiropas identitāti: jaunā DiscoverEU iniciatīva nodrošinās jauniešiem iespēju iepazīt Eiropas kultūras mantojumu un daudzveidību.

Turpmākie pasākumi

Lai nodrošinātu, ka ES fondi pēc iespējas drīzāk dod reālus rezultātus, ir svarīgi panākt ātru vienošanos par vispārējo ES ilgtermiņa budžetu un nozaru priekšlikumiem.

Kavēšanās var apdraudēt programmas “Erasmus” īstenošanu pirmajā finanšu perioda gadā. Tas nozīmētu, ka gandrīz miljons cilvēku nevarētu doties uz ārvalstīm un simtiem tūkstošu ES finansētu projektu izglītības, jauniešu apmācības un sporta jomā nevarētu sākties paredzētajā laikā.

Vienošanās par nākamo ilgtermiņa budžetu 2019. gadā nodrošinātu raitu pāreju no pašreizējā ilgtermiņa budžeta (2014–2020) uz jauno, kā arī finansējuma paredzamību un nepārtrauktību, kas ir mūsu visu interesēs.

Komisija ierosina “Erasmus” finansējumu 2021.–2027. gada laikposmam palielināt līdz 30 miljardiem eiro, no kuriem 25,9 miljardi eiro tiktu atvēlēti izglītībai un apmācībai, 3,1 miljards eiro — jaunatnes vajadzībām un 550 miljoni eiro — sporta pasākumiem.

Komisijas priekšlikuma mērķi

  • Palielināt programmas atbalsta saņēmēju skaitu: pateicoties divkāršotam programmas budžetam, 2021.–2017. gada laikposmā būs iespējams atbalstīt līdz pat 12 miljoniem cilvēku, kas ir trīs reizes vairāk nekā esošajā finansēšanas periodā. Saņēmēji būs skolēni, augstākās izglītības studenti, praktikanti, skolotāji, pasniedzēji, jaunatnes darbinieki, sporta treneri, kā arī profesionālās izglītības un apmācības apguvēji un pieaugušo izglītības darbinieki, ieskaitot tos, kuri piedalās programmā “ErasmusPro”.

  • Uzrunāt cilvēkus no visiem sociālajiem slāņiem: jaunā programma izmantos jaunus formātus un kļūs pieejamāka mazām organizācijām un tautas organizācijām, tāpēc tajā būs vieglāk piedalīties cilvēkiem no sociāli nelabvēlīgas vides.

  • Veidot ciešāku saikni ar pārējo pasauli: tiks pastiprināta mobilitāte un sadarbība ar trešām valstīm, kombinējot gan fiziskas, gan virtuālas mobilitātes veidus.

  • Izvirzīt priekšplānā pētījumu jomas, kas varētu būt svarīgas nākotnē: pastiprinātā programma pievērsīs lielāku uzmanību pētījumiem tādās jomās kā atjaunojamo energoresursu enerģija, klimata pārmaiņas, vides inženierzinātnes, mākslīgais intelekts vai dizains.

  • Ar ceļošanas pieredzes palīdzību stiprināt Eiropas identitāti: jaunā DiscoverEU iniciatīva nodrošinās jauniešiem iespēju iepazīt Eiropas kultūras mantojumu un daudzveidību.

Turpmākie pasākumi

Lai nodrošinātu, ka ES fondi pēc iespējas drīzāk dod reālus rezultātus, ir svarīgi panākt ātru vienošanos par vispārējo ES ilgtermiņa budžetu un nozaru priekšlikumiem.

Kavēšanās var apdraudēt programmas “Erasmus” īstenošanu pirmajā finanšu perioda gadā. Tas nozīmētu, ka gandrīz miljons cilvēku nevarētu doties uz ārvalstīm un simtiem tūkstošu ES finansētu projektu izglītības, jauniešu apmācības un sporta jomā nevarētu sākties paredzētajā laikā.

Vienošanās par nākamo ilgtermiņa budžetu 2019. gadā nodrošinātu raitu pāreju no pašreizējā ilgtermiņa budžeta (2014–2020) uz jauno, kā arī finansējuma paredzamību un nepārtrauktību, kas ir mūsu visu interesēs.

Vairāk lasīt šeit