Eiropas Kustības Latvijā ziņu lapa

Cienījamie „Eiropas Kustības Latvijā” biedri un atbalstītāji,Piedāvājam Jums jaunāko ziņu apkopojumu no Eiropas Kustības Latvijā – finansējuma iespējas, stipendijas un vēl!

Eiropas Kustība Latvijā tagad ir pārcēlusies uz jaunām, skaistām telpām – Rīgas Latviešu biedrības namā (Merķeļa ielā 13, Rīga, LV-1050), 424. kab. (pa labi, 4. stāvs). Kā vienmēr priecāsimies jūs satikt un lūdzam tagad arī korespondenci sūtīt uz šo adresi!

Veiksmi darbā vēlot,
Diāna Potjomkina, Sanita Kacuba, EKL
________________________________________________________________________________
SATURS

PASĀKUMI, SEMINĀŖI

1. Uzņēmējiem: seminārs par aktuālajām ES atbalsta programmām 28. janvārī plkst. 12:00 ES mājā

2. Semināri par eiro ieviešanu Latvijā dažādu nozaru pārstāvjiem

________________________________________________________________________________

KONKURSI, FINANSĒJUMA IESPĒJAS

3. Izsludināti projektu konkursi Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmās

4. CIVICUS rakstu konkurss par lokālām demokrātijas iniciatīvām – termiņš 28.februāris
________________________________________________________________________________

STIPENDIJAS, IESPĒJAS JAUNIEŠIEM

5. Līdz 1. aprīlim var pieteikties stipendijām studijām, pētniecības darbam vai vasaras kursiem Lietuvā

6. Pieteikšanās Open Society Foundation sadraudzības stipendijai līdz 1.februārim

7. Stipendiju pieteikšana starptautiskajai vasaras skolai Oslo līdz 1.februārim

8. Līdz 31. janvārim var pieteikt savu dalību simulācijai Model European Union 2013 š.g. aprīlī Strasbūrā

9. ES mājas konkurss vidusskolēniem „Ko Latvijai nozīmē eiro ieviešana?” līdz 15. februārim, balvās – braucieni uz Briseli

10. Parīzes École normale supérieure stipendijas dažādu jomu maģistrantūrai – pieteikšanās līdz 4. martam

11. Asmus Policy Entrepreneurs stipendijas, pieteikšanās līdz 1. februārim!

12. EKL Eiropas Kalendārs – zīmīgie Latvijas un Eiropas datumi tuvākajās nedēļās *
________________________________________________________________________________
PASĀKUMI, SEMINĀŖI

1. Uzņēmējiem: seminārs par aktuālajām ES atbalsta programmām 28. janvārī plkst. 12:00 ES mājā

Eiropas Savienības māja aicina uzņēmējus piedalīties seminārā par aktuālajām ES atbalsta iespējām „Zini un izmanto”, kurā būs iespējams saņemt arī saņemt individuālas konsultācijas. Seminārs notiks 28. janvārī no plkst. 12:00-16:00 ES mājā (Aspazijas bulv. 28, Rīga). Interesentiem lūgums pieteikties iepriekš: [email protected] vai 67085445.

Avots un sīkāka informācija: ES māja, http://www.esmaja.lv/pasakumi/es-maja-aicina-iepazities-ar-aktualajam-es-atbalsta-programmam-pasakuma-zini-un-izmanto

    Semināri par eiro ieviešanu Latvijā dažādu nozaru pārstāvjiem

Lai informētu dažādu nozaru pārstāvjus par eiro ieviešanas Latvijā norisi, kā arī atsevišķās jomās nepieciešamajiem sagatavošanās darbiem, Finanšu ministrija janvārī organizē virkni semināru:

    24.01. plkst. 10.00 seminārs jaunatnes organizāciju pārstāvjiem un studentiem;
    28.01. „mediju brokastis” žurnālistiem – laiks vēl tiek precizēts;
    30.01. plkst.10.00 seminārā nefinanšu sektora darbiniekiem plašāk stāstīts par grāmatvedības, IT sistēmu pielāgošanas darbiem, cenu paralēlās atspoguļošanas periodu, nodokļiem u.c. ar eiro ieviešanu saistītiem jautājumiem.

Abi semināri notiek Valsts Ieņēmumu dienestā, 2.st. Lielajā zālē, Smilšu ielā 1, Rīgā.

    31.01. plkst.10.00 seminārs eiro informācijas sniedzējiem un bibliotekāriem – ES mājā, Aspazijas bulvārī 28, 2.st. Konferenču zālē.

Pieteikties semināriem var, sūtot savu vārdu, uzvārdu, pārstāvošo institūciju un kontaktinformāciju uz epastu [email protected].
PROJEKTU KONKURSI, STIPENDIJAS

3. Izsludināti projektu konkursi Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmās

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības veicināšanai izsludināti konkursi sekojošu mobilitātes programmu ietvaros:

    NVO programma ar mērķi veicināt Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nevalstisko organizāciju sadarbību un atbalstīt jaunas ilgtspējīgas iniciatīvas. Aktivitātēm, kurās iesaistīti partneri vismaz no trim valstīm, atbalsts vienam projektam pieejams līdz 9000 Ls. Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 1.martam, plašāka informācija: ES finanses, http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15363.
    Mobilitātes programma „Valsts administrācija” sniedz finansiālo atbalstu (līdz 70% apmērā) ierēdņiem un citiem valsts pārvaldes sektorā strādājošiem mācību vizīšu, stažēšanos, apmācību vai sadarbības tīklu īstenošanā, lai veicinātu efektīvu darba metožu harmonizēšanu valsts pārvaldes sektorā. Kopējais pieejamais finansējums 270 000 € apmērā. Plašāka informācija: ES finanses, http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15362.
    „Uzņēmējdarbība un rūpniecība” ir programma, kuras mērķis ir veicināt ekonomisko sadarbību, sekmējot uzņēmējdarbību, reģionālo saišu stiprināšanu un inovāciju attīstību Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionā. mazie un vidējie uzņēmumi, biznesa inkubatori un biznesa organizācijas. Finansiālo atbalstu 70% apmērā no ceļa, uzturēšanās un apdrošināšanas izdevumiem var saņemt uzņēmējdarbības un ražošanas jomā strādājošie – mācību vizīšu, stažēšanās un sadarbības tīklu veidošanai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionā. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 5.aprīlis. Plašāka informācija: ES finanses, http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15361.

Projekti visās programmās iesniedzami tiešsaistē, saitēs norādīta konkrēta vietne, kā arī kontaktpersona.4. CIVICUS rakstu konkurss par lokālām demokrātijas iniciatīvām – termiņš 28.februāris

Pilsoņu līdzdalības vispasaules alianse „Civicus” izsludinājusi rakstu pieteikumu konkursu izdevumam „FACTS Reports Special Issue: Local Democratic Innovations”. Konkursam jāiesūta 300 vārdu gara anotācija par inovatīvu projektu vai iniciatīvu pārvaldības, līdzdalības vai uzticamības celšanas jomā lokālā vai nacionālā mērogā. Anotācija kopā ar iesūtītāja CV un vienu rindkopu garu biogrāfisku aprakstu jāveido pēc izvēles – angļu, franču vai spāņu valodā un jānosūta līdz 28. janvārim Dorothée Guénéheux ([email protected]) un David Kode ([email protected]).

Plašāka informācija un vadlīnijas autoriem: Civicus mājas lapa, https://www.civicus.org/images/CALL%20for%20articles%20-%20FaCTS%20FINAL_jan%202013.pdf
STIPENDIJAS, IESPĒJAS JAUNIEŠIEM

5. Līdz 1. aprīlim var pieteikties stipendijām studijām, pētniecības darbam vai vasaras kursiem Lietuvā

2013./2014. akadēmiskajā gadā Lietuvas Republikas Izglītības apmaiņas un atbalsta fonds piedāvā stipendijas Latvijas augstskolu studentiem un akadēmiskajam personālam.

Bakalaura, maģistra un doktora visu nozaru studiju programmu apguvēji var pieteikties 1 – 10 mēnešu ilgām stipendijām (kopējais mēnešu skaits, kas paredzēts latviešu studentiem, ir 50 mēneši), bet augstskolu mācībspēki un pētnieki var doties līdz 3 mēnešu ilgās vizītēs uz Lietuvas augstākās izglītības iestādēm (kopā 9 mēneši).

2013.gada vasarā tiek piedāvāti 4 lietuviešu valodas un kultūras kursi:

    no 26.jūlija līdz 13.augustam Klaipēdas Universitātē;
    no 29.jūlija līdz 24.augustam Vītauta Dižā Kauņas universitātē;
    no 1. līdz 26.jūlijam Viļņas Universitāte;
    no 5. līdz 29.augustam Lietuvas Pedagoģiskajā universitātē.

Lai pieteiktos stipendijām, nepieciešams aizpildīt tiešsaistes pieteikuma anketu; iesniegt pases kopiju un izziņu, kas apliecina personas piederību Latvijas augstākās izglītības iestādei; iegūto diplomu (ja ir) apstiprinātas kopijas; 2 pasniedzēju ieteikuma vēstules; izvēlētās Lietuvas augstskolas vēstule, kurā apstiprināta gatavība uzņemt kandidātu; studiju vai pētniecības plāns; sertifikāts par svešvalodu zināšanām.

Avots un plašāka informācija: Valsts Izglītības attīstības aģentūras mājas lapa, http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/stipendijas/stipendiju_piedavajumi/?text_id=18204

6. Pieteikšanās Open Society Foundation sadraudzības stipendijai līdz 1.februārim)

Open Society Foundation piedāvā sadraudzības (fellowship) stipendiju speciālistiem no visas pasaules $80 000-$100 000 apjomā gadu ilgai sadarbībai cilvēktiesību, pārvaldības caurspīdīguma nodrošināšanas, informācijas pieejamības, pilsoniskās sabiedrības attīstības u.c. projektu jomās. Summa neiekļauj projekta līdzekļus ar darba pienākumiem saistītiem izdevumiem.

Iepriekšējie stipendijas saņēmēji bijuši žurnālisti, aktīvisti, akadēmiķi un citi profesionāļi dažādās nozarēs. Svarīgi parādīt savu dziļo izpratni par izvēlēto tematu un iepriekšējos profesionālos sasniegumus, tāpēc pirms tiešsaistes anketas (https://oas.soros.org/oas/) aizpildīšanas lūgts nosūtīt savu CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu [email protected]. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 1.februāris.

Avots un plašāka informācija: Mladiinfo mājas lapa, http://www.mladiinfo.com/2013/01/17/open-society-foundations-fellowships/

7. Stipendiju pieteikšana starptautiskajai vasaras skolai Oslo līdz 1.februārim

Austrumeiropas, Balkānu un Kaukāza valstu, ASV, Kanādas u.c. valstu studenti līdz 1.februārim var pieteikties stipendijai starptautiskās vasaras skolas Oslo, Norvēģijā apmeklēšanai 6 nedēļu garumā. Stipendija sedz ceļošanas, dzīvošanas, ēšanas izdevumus un paredz arī kabatas naudu.

Avots un plašāka informācija: Mladiinfo mājas lapa, http://www.mladiinfo.com/2013/01/15/scholarships-for-international-summer-school-in-oslo-norway/.

8. Līdz 31. janvārim var pieteikt savu dalību simulācijai Model European Union 2013 š.g. aprīlī Strasbūrā

No 20. līdz 27.aprīlim Eiropas Parlamentā (EP) Strasbūrā, Francijā, notiks Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas un likumdošanas simulācija. Vairāk nekā 180 jauniešiem no visas Eiropas būs iespēja iejusties vienā no sekojošajām lomām:

    EP deputāts;
    ES Padomes ministrs;;
    Žurnālists (arī foto un video);
    Lobijists;
    Tulks.

Dalībai simulācijā var pieteikties jaunieši vecuma no 18 līdz 26 gadiem. Piesakoties nepieciešams norādīt konkrētu lomu, ko potenciālais simulācijas dalībnieks grib ieņemt, no tā arī atkarīgs papildu uzdevums tiešsaistes pieteikumā – esejas un motivācijas vēstule.

Pasākuma dalības maksa ir 150 €, bet iespējams pieteikties arī finansiālam atbalstam (papildu pieteikums līdz 7.februārim) – http://www.meu-strasbourg.org/index.php/how-to-participate/social-fund

Avots: Eurodesk mājas lapa, http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000510&show

Plašāka informācija: Model European Union mājas lapa, http://www.meu-strasbourg.org/index.php

9. ES mājas konkurss vidusskolēniem „Ko Latvijai nozīmē eiro ieviešana?” līdz 15. februārim, balvās – braucieni uz Briseli

Eiropas Savienības māja aicina vidusskolēnus piedalīties eseju konkursā „Ko Latvijai nozīmē eiro ieviešana?”. 10.-12. klašu audzēkņi līdz 15. februārim var iesniegt savus darbus par šo tēmu uz [email protected]. Konkursa atbalstītāji – Eiropas Parlamenta deputāti Sandra Kalniete, Kārlis Šadurskis un Inese Vaidere – ļaus septiņiem uzvarētājiem doties braucienā uz Briseli. Konkursu rīko Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā un Eiropas Parlamenta Informācijas birojs sadarbībā ar Finanšu ministrijas Eiro komunikācijas nodaļu.

Avots un papildu informācija, t.sk. konkursa nolikums: ES māja, http://www.esmaja.lv/konkurss/es-maja-izsludina-konkursu-vidusskoleniem-ko-latvijai-nozime-eiro-ieviesana

10. Parīzes École normale supérieure stipendijas dažādu jomu maģistrantūrai – pieteikšanās līdz 4. martam

Viena no prestižākajām pētniecības un augstākās izglītības augstskolām Francijā – Parīzes École normale supérieure – piedāvā izciliem starptautiskiem studentiem stipendijas maģistrantūras studijām, dažādās jomās (piem., vēsture, antropoloģija, literatūra, bioloģija, fizika u.c.). Pieteikties iespējams elektroniski līdz 4. martam.

Avots un sīkāka informācija: École normale supérieure, http://www.ens.fr/spip.php?article433&lang=en

11. Asmus Policy Entrepreneurs stipendijas, pieteikšanās līdz 1. februārim!

ASV Vācijas Maršala fonds (German Marshall Fund of the United States) piedāvā ASV un Eiropas pilsoņiem pieteikties prestižajai stipendijai Asmus Policy Entrepreneurs Fellowship. Tā ir paredzēta speciālistiem līdz 40 g.v., kas ir gatavi gada laika strādāt pie kāda nopietna ārlietu vai ekonomiska jautājuma risināšanas un tādējādi veicināt transatlantiskās saiknes. Stipendijas apjoms – USD 25 000 gadā. Pieteikšanās līdz 1. februārim!

Avots un sīkāka informācija: ASV Vācijas Maršala fonds, http://www.gmfus.org/programs/tli/asmus-policy-entrepreneurs-fellowship/

__________________________________________________________________________

Autors – Eiropas Kustība Latvijā.