Eiropas Kustība Latvijā sagatavojusi Eiropas Pilsoņu gadam (2013) veltītās ziņas

SATURS

EIROPAS PILSOŅU GADA JAUNUMI

1. Pilsoniskā sabiedrība definē Eiropas Pilsoņu gada prioritātes

2. Eiropas Pilsoņu gads un Eiropas Pilsoņu tiesības: plakāti, pasākumi u.c. noderīga informācija no Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas

3. ES sabiedriskās apspriedes rezultāti: kā pilnveidot pilsoņu tiesības Eiropā?

4. Mainās Eiropas Pilsoņu gada Twitter konts

________________________________________________________________________________

PROJEKTU KONKURSI, FINANSĒJUMA IESPĒJAS

5. Projektu konkurss pilsētu sadraudzības projektiem programmas Eiropa Pilsoņiem ietvaros

6. ES atbalsts lauku attīstībai – projektu konkurss „Tūrisma aktivitāšu veicināšana”

________________________________________________________________________________

JŪSU TIESĪBAS UN IESPĒJAS EIROPĀ

7. European Policy Centre konkurss jaunajiem ES pilsoņiem – „Eiropas Parlaments: kāpēc tas ir man svarīgs?”, līdz 28. martam

8. Līdz 1.februārim turpinās pieteikšanās apmācībām par ES jauniešu apmaiņas projektiem Babītē

9. Apmaksātas prakses iespējas Eiropas dzimumu līdztiesības institūtā Viļņā, pieteikšanās līdz 27. februārim

 10. EKL Eiropas Kalendārs – zīmīgie Latvijas un Eiropas datumi tuvākajās nedēļās

Vairāk lasīt šeit