Eiropas ceļvedis pakāpeniskai Covid-19 ierobežošanas pasākumu izbeigšanai

Šodien Eiropas Komisija sadarbībā ar Eiropadomes priekšsēdētāju nāk klajā ar Eiropas ceļvedi, lai pakāpeniski izbeigtu ierobežošanas pasākumus koronavīrusa uzliesmojuma dēļ.

Komisijas ceļvedī ir uzskaitīti konkrēti ieteikumi, kas dalībvalstīm būtu jāapsver, plānojot atcelt ierobežošanas pasākumus.

Darbībām vajadzētu būt pakāpeniskām: pasākumi būtu jāatceļ dažādos posmos, starp tiem atvēlot pietiekami daudz laika, lai izmērītu ietekmi.

Vispārēji pasākumi būtu pakāpeniski jāaizstāj ar mērķtiecīgiem pasākumiem. Piemēram, visneaizsargātāko grupu ilgāka aizsardzība; pakāpeniska nepieciešamo saimniecisko darbību atjaunošanas sekmēšana; transporta mezglu, veikalu un darba vietu regulāras tīrīšanas un dezinfekcijas palielināšana; vispārējās ārkārtas situācijas aizstāšana ar mērķtiecīgiem valdību pasākumiem, lai nodrošinātu pārredzamību un demokrātisku pārskatatbildību.

Kontrole pie iekšējām robežām būtu jāatceļ koordinēti. Ceļošanas ierobežojumi un robežkontrole būtu jāatceļ, tiklīdz pierobežas reģionu epidemioloģiskā situācija būs pietiekami tuvinājusies. Ārējā robeža būtu jāatver otrajā posmā, un būtu jāņem vērā vīrusa izplatīšanās ārpus ES.

Saimnieciskās darbības atsākšanai būtu jānotiek pakāpeniski: ir vairāki modeļi, ko var īstenot, piemēram, darbvietas, kas piemērotas tāldarbam, ekonomiskā nozīmība, darbinieku maiņas utt. Visiem iedzīvotājiem nevajadzētu vienlaikus atgriezties darba vietā.

Ņemot vērā dažādu darbības kategoriju specifiku, būtu pakāpeniski jāatļauj cilvēku pulcēšanās, piemēram:

  • skolas un universitātes;
  • komercdarbība (mazumtirdzniecība) ar iespējamu gradāciju;
  • sociālās aktivitātes pasākumi (restorāni, kafejnīcas) ar iespējamu gradāciju;
  • masu pulcēšanās.

Būtu jāturpina centieni novērst vīrusa izplatīšanos, rīkojot izpratnes veicināšanas kampaņas, lai mudinātu iedzīvotājus turpināt ievērot stingras higiēnas praksi un sociālo distancēšanos.

Pasākumi būtu pastāvīgi jāuzrauga un jānodrošina gatavība vajadzības gadījumā atgriezties pie stingrākiem ierobežošanas pasākumiem.

Vairāk par priekšlikumiem lasīt šeit