Darboties sāk pārrobežu kontaktu un brīdināšanas lietotņu par Covid-19 "vārteja"

Cīņā ar koronavīrusu vairums dalībvalstu ir nolēmušas izveidot kontaktu izsekošanas un brīdināšanas lietotni.

Lai pilnībā izmantotu kontaktu izsekošanas un brīdināšanas lietotņu potenciālu pārraut koronavīrusa pārrobežu inficēšanās ķēdes un glābt cilvēkiem dzīvību, Komisija pēc ES dalībvalstu aicinājuma ir izveidojusi ES mēroga sadarbspējas nodrošināšanas sistēmu – “vārteju”. Izmantojot vārtejas pakalpojumu, sadarboties var kopumā 20 lietotnes, kuru pamatā ir decentralizēta sistēma. Pēc sekmīgas izmēģinājuma fāzes sistēma šodien tiek nodota apritē, un tā sasaista valstu lietotņu “pirmo vilni”: Vācijas “Corona-Warn-App”, Īrijas “COVID tracker” un Itālijas “immuni”. ES savā ierīcē tās ielādējuši aptuveni 30 miljoni cilvēku, kas atbilst divām trešdaļām visu lietotņu ielādes gadījumu.

Valstu izveidotās lietotnes var sasaistīt ar vārteju, ievērojot protokolu, kurā paredzēti vairāki izmēģinājumi un pārbaudes, un tiek izdots katras lietotnes atjauninājums. Otra lietotņu grupa tiks pievienota jaunnedēļ. Vēlāk gaidāma Čehijas “eRouška”, Dānijas “smitte stop”, Latvijas “Apturi COVID” un Spānijas “Radar Covid” pievienošanās, bet novembrī paredzēta vēl citu lietotņu pieslēgšanās. Piedalīgo dalībvalstu pārskats aplūkojams īpašā tīmekļlapā.

Vairāk informācijas šeit: