Ceturtā Eiropas arodprasmju nedēļa: “Profesionālā izglītība un apmācība visiem — prasmes dzīvei”

2019. gada Eiropas Arodprasmju nedēļa notiks Helsinkos no 14. līdz 18. oktobrim. Šis, nu jau ceturtais šāda veida pasākums, kuru Eiropas Komisija organizē partnerībā ar Somijas prezidentūru ES Padomē, turpinās mudināt visu vecumu personas “atklāt savus talantus” ar profesionālās izglītības un apmācības palīdzību.

PIA (profesionālā izglītība un apmācība): saprātīga izvēle

Gandrīz 80 % jauno cilvēku, kas pabeiguši PIA, atrod darbu drīz pēc diploma saņemšanas. Tādēļ Eiropas arodprasmju nedēļas mērķis ir padarīt profesionālo izglītību un apmācību pievilcīgāku, uzsverot izcilību un kvalitāti. Turklāt tā veicina informētību par daudzajām iespējām, ko piedāvā profesionālā izglītība un apmācība.

PIA piedāvā visdažādākās kvalifikācijas paaugstināšanas un pārkvalificēšanās iespējas, kas ir izdevīgas gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem. Šīs iespējas palīdz visu vecumu personām pielāgoties straujajām pārmaiņām darba tirgū, uzlabojot viņu spējas darīt augstas kvalitātes darbu. Savukārt uzņēmumiem tās palīdz novērst prasmju trūkumu un apmācīt esošo personālu tā, lai vairotu konkurētspēju mūsu strauji mainīgajā ekonomikā.

Kas ir Eiropas Arodprasmju nedēļa?

Eiropas Arodprasmju nedēļa, kas pirmo reizi tika aizvadīta 2016. gadā, ir ikgadēja kampaņa, kuras mērķis ir veicināt PIA un uzlabot tās tēlu. Kampaņa ietver darbības un pasākumus visa gada garumā un noslēdzas ar oficiālo nedēļu, ko organizē kādā izraudzītā pilsētā.

Šī nedēļa jau no tās pirmsākumiem ir rosinājusi augsta līmeņa dalību un ieinteresēto personu atbalstu, un to apliecina kampaņas vēriens ar gandrīz 2000 aktivitātēm un pasākumiem, kas pulcinājuši vairāk nekā 2 400 000 cilvēku 2018. gadā.

Kāds ir pašreizējais profesionālās izglītības un apmācības stāvoklis Eiropā?

Līdzdalības līmenis PIA pastāvīgi pieaudzis vairākos pēdējos gados, jo arvien vairāk cilvēku ir izmantojuši šo unikālo izglītības modeli. 2018. gadā:

gandrīz 80 % jauno cilvēku, kas pabeiguši PIA, atrod darbu drīz pēc diploma saņemšanas;

bezdarba līmenis jauniešu vidu ir sasniedzis rekordzemu līmeni — 15,2 %;

  • 22 % eiropiešu tiek uzskatīti par “mazkvalificētiem”;
  • 48 % studentu piedalās profesionālajā izglītībā un apmācībā;
  • 11 % pieaugušo eiropiešu piedalās pieaugušo izglītībā un apmācībā;
  • 72 % uzņēmumu piedāvā saviem darbiniekiem apmācības iespējas (2015.g.);
  • 49 % darbinieku piedalās viņu darba devēja piedāvātā apmācībā, kas saistīta ar darbu (2015.g.).

PIA 2019. g. izcilības balva profesionālajai izglītībai un apmācībai

Katru gadu Eiropas arodprasmju nedēļas laikā fizisko personu, organizāciju un iniciatīvu izcilus sasniegumus izceļ ar “balvu par izciliem sasniegumiem PIA jomā” . Balvas pasniedz, lai uzsvērtu kvalitāti profesionālajā izglītībā un apmācībā (PIA), nodrošinātu uzvarētāju atpazīstamību, motivētu dalībniekus un atbalstītu tīklu attīstību un jaunas karjeras iespējas.

Vairāk lasīt šeit