Arhīvs

2012.gada janvārī iznācis žurnāla „Latvijas intereses Eiropas Savienībā” ceturtais numurs, kura pamattēmas ir ES prezidentūra, Kohēzijas politika un...
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2010. gada 1. decembrī uzsāka īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu „Nozaru kvalifikācijas sistēmas...
Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājas lapas sadaļā Euroguidance publicēti jaunākie pētījumi un rekomendācijas par jaunatni un...
Jāmazina elektronisko iekārtu atkritumu apjoms, drošāka kaitēkļu apkarošana, vienota darba un uzturēšanās atļauja trešo valstu darba ņēmējiem un...
"Bērnu stūrītī" tiek piedāvāta informācija par Eiropas Savienību saprotamā un aizraujošā veidā. Jautras un izglītojošas spēles Interaktīva Eiropas...
Zaļo domāšanu veicinošs seminārs - radošā darbnīca "Dosim lietām otru dzīvi" Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolā. Priekšlasījums "Padomā, pirms izmet...

Lapas