Arhīvs

Žurnāla "Latvijas intereses ES" 2019. gada 2. numura galvenā tēma ir Baltijas valstu sadarbība dažādās jomās. Autori no Igaunijas, Latvijas un...
Komisija ir sekmīgi izmēģinājusi jaunu shēmu mākslinieku un kultūras jomas profesionāļu mobilitātes veicināšanai. ES programmas “Radošā Eiropa”...
Šodien aprit gads, kopš izveidots SELFIE (efektīvas mācīšanās pašizvērtējums, veicinot inovāciju ar izglītības tehnoloģiju starpniecību) – Eiropas...
Investīciju plānam Eiropai jeb Junkera plānam ir bijusi būtiska nozīme nodarbinātības un izaugsmes veicināšanā ES. Pateicoties Eiropas Investīciju...
Eiropas Komisija ir pārsniegusi Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera 2014. gadā izvirzīto mērķi, ka līdz pilnvaru termiņa beigām 40 %...
Eiropas Komisija uzskata, ka, pamatojoties uz 2016. gadā uzsāktā Šengenas izvērtēšanas procesa rezultātiem, Horvātija ir veikusi vajadzīgos pasākumus...

Lapas