Arhīvs

ĪSUMĀ: vairāk līdzekļu izaugsmei, nodarbinātībai, drošībai, cīņai ar klimata pārmaiņām papildu 116,7 miljoni eiro cīņai ar jauniešu bezdarbu...
Laikā no 4.decembra līdz 31.decembrim Valmierā, Cēsu ielā 4, Valmieras Integrētās bibliotēkas 2.stāvā būs skatāma izstāde par Romas līgumu 60...
2016. gada ziņojumā par “Erasmus+” apliecināta lielā programmas nozīme, veidojot noturīgāku Eiropu, kuru vieno kopīgas Eiropas vērtības...
Pilsētām nākas saskarties ar īpašām problēmām attiecībā uz piekļuvi finansējumam. Atsevišķi pašvaldību projekti, piemēram, tādās jomās kā sociālā...
Kādēļ nepieciešama jauna reforma? Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) ir viena no vecākajām Eiropas Savienības (ES) rīcībpolitikām. Tā sekmīgi...
Jaunieši ar speciālām vajadzībām vai ierobežotām iespējām aicināti izmantot Erasmus+ mobilitātes iespējas, ko piedāvā jaunatnes jomas projekti un...

Lapas