Arhīvs

2013.gada 17. janvārī Valmieras bibliotēkā notiks seminārs pašvaldību publisko bibliotēku bibliotekāriem. Semināru organizē Valmieras bibliotēka...
Piedāvājam Jums īpaši Eiropas Pilsoņu gadam (2013) veltītās ziņas no Eiropas Kustības Latvijā. Šis tematiskais gads ir veltīts ikvienam ES pilsonim,...
Eiropas Komisijas organizētajā projektu konkursā par Europe Direct informācijas centra darbību un finansējuma saņemšanu laika posmā no 2013.-2017...
Līdz 2013.gada 1.aprīlim Latvijas doktoranti un jaunie zinātnieki var pieteikties Šveices Stipendiju fonda konkursā, lai sava doktorantūras vai...
ES pilsonība, ko automātiski piešķir katram ES valstspiederīgajam, nodrošina virkni svarīgu tiesību. Ikviena persona, kam ir kādas ES valsts...
2013. gadam sākoties, Eiropas Komisija ievada Eiropas Pilsoņu gadu, kas veltīts pilsoņiem un viņu tiesībām.Šis gads ir izšķirīgs brīdis Eiropas...
VIAA mājas lapas jaunumi no 2. līdz 4. janvārim. Šveices Stipendiju fonds Izsludināts jauns Šveices Stipendiju fonda konkurss Latvijas jaunajiem...
Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Informācijas centrā darbu uzsācis pieaugušo izglītības konsultants, kurš ikvienam interesentam bez maksas...
  •