Arhīvs

Eiropas Komisija publicējusi 2020. gada ziņojumu par ES pilsonību , kurā izvērtēts progress, kas ES pilsonības jomā panākts kopš pēdējā ziņojuma...
COVID-19 pandēmijas laikā esam spiesti sastapties ar jauniem izaicinājumiem, nedrošību un mainīgu vidi. Reaģējot uz COVID-19 radīto krīzi, Eiropas...
2021. gada 26. janvārī atzīmēsim Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas de iure simtgadi . Tieši pirms 100 gadiem Latvijas diplomātiem izdevās...
GADA EIROPAS CILVĒKA LATVIJĀ tituls jau 23. gadu pēc kārtas tiek piešķirts cilvēkam, kurš ar saviem darbiem ir devis būtisku ieguldījumu Eiropas...
Komisija nāk klajā ar rīcības plānu , kas paredzēts plašsaziņas līdzekļu un audiovizuālās nozares atveseļošanas un pārveides atbalstam Šīs nozares...
Pieņemta stratēģija, kā ilgtspējīgi pārvaldīt pandēmiju turpmākajos ziemas mēnešos, proti, laikposmā, kad vīrusa pārnese atkal varētu palielināties...
DG EMPL (Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļaušana s ģenerāldirektorāts) no 30. novembra līdz 4. decembrim rīko tiešsaistes...
Komisija šodien pieņēma Eiropas Zāļu stratēģiju , kuras mērķis ir nodrošināt pacientu piekļuvi inovatīvām zālēm par pieņemamu cenu un veicināt ES...
Sakarā ar Pasaules bērnu dienu, ko atzīmē 20. novembrī, Eiropas Komisija un Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos...
Eiropas Komisija nākusi klajā ar jauno Patērētāju tiesību aizsardzības programmu nolūkā Eiropas patērētājiem dot iespēju aktīvi piedalīties zaļajā un...