Arhīvs

Tiesību akts, par kuru Parlaments un Padome vienojās decembrī , pagarina un paplašina 2017. gadā ieviesto viesabonēšanas piemaksu aizliegumu. Tas...
Eiropas Komisija ierosinājusi jaunus noteikumus, lai ieviestu kopīgus kiberdrošības un informācijas drošības pasākumus visās ES iestādēs, struktūrās...
Gatavojoties Eiropas dienai 9. maijā, Eiropas Komisijas pārstāvniecība aicina Latvijas izglītības iestādes un Eiropas Savienības lietu ekspertus...
8. Kohēzijas foruma sākumā Komisija ir izveidojusi “Kohesio” — publisku tiešsaistes platformu, kurā apkopota visa informācija par vairāk nekā 1,5...
Eiropas Komisija šodien nolēma reģistrēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu “No kažokādām brīva Eiropa”. Iniciatīvas organizatori aicina Komisiju ieviest ES...
Eiropas Parlamentā apstiprināta ES vides programma līdz 2030. gadam, kuras mērķis ir paātrināt ES pāreju uz klimatneitrālu, tīru, aprites un...
Sievietes prasa, lai EP cīnītos pret cilvēku tirdzniecību, seksuālu izmantošanu un psiholoģisko un fizisko vardarbību pret sievietēm un novērstu...
Kopš Krievijas militārā iebrukuma Ukrainā vairāk nekā 650 000 cilvēku ir aizbēguši uz kaimiņos esošajām ES dalībvalstīm. Pagaidu aizsardzības...
Lai sniegtu koordinētu atbalstu Ukrainai un Ukrainas civiliedzīvotājiem, aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju, kurš vēlas palīdzēt, reģistrēties www...
Šorīt Krievijas karaspēks iebruka Ukrainā — brīvā un suverēnā valstī. Jau atkal Eiropas centrā iet bojā vai par savu dzīvību baidās nevainīgas...