"Airbnb" atbilst ES patērētāju tiesību aizsardzības aktos noteiktajiem standartiem

Eiropas Komisija paziņojusi, ka pēc sarunām ar uzņēmumu Airbnb šī platforma ir uzlabojusi un pilnībā precizējusi veidu, kādā tā patērētājiem pasniedz naktsmītņu piedāvājumus, kas tagad atbilst ES patērētāju tiesību aizsardzības aktos noteiktajiem standartiem. Tādējādi uzņēmums ir reaģējis uz Eiropas Komisijas un ES patērētāju tiesību aizsardzības iestāžu 2018. gada jūlijā izteiktajiem aicinājumiem.

Galvenie uzlabojumi un izmaiņas ir šādi.

  • Veicot naktsmītnes meklēšanu ar izvēlētajiem datumiem, lietotāji rezultātu lapā redz galīgo cenu, kurā ietvertas visas obligāti maksājamās maksas un nodevas (piemēram, maksa par apkalpošanu un tīrīšanu, kā arī vietējie nodokļi). Tagad vairs nebūs negaidītu obligātu maksājumu, kas parādās turpmākajās lapās;
  • Airbnb skaidri nošķir to, vai naktsmītnes piedāvājumu tirgū laidis privāts izmitinātājs vai profesionāls izmitinātājs;
  • Airbnb savā tīmekļa vietnē sniedz viegli pieejamu saiti uz platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē, kā arī visu vajadzīgo informāciju, kas saistīta ar strīdu izšķiršanu.

Airbnb arī pārskatīja savus pakalpojumu sniegšanas nosacījumus, kuros uzņēmums

  • skaidri norāda, ka lietotāji var iesniegt prasību pret Airbnb savas dzīvesvietas valsts tiesās;
  • apņemas ievērot lietotāju juridiskās pamattiesības iesūdzēt tiesā izmitinātāju, ja nodarīti miesas bojājumi vai citāds kaitējums;
  • apņemas vienpusēji negrozīt noteikumus un nosacījumus bez lietotāju nepārprotamas, iepriekšējas informēšanas, nedodot tiem iespēju atkāpties no līguma.

Vairāk lasīt šeit