Aicinām komentēt ES fondu plānošanas dokumentu projektus

Finanšu ministrija ir nodevusi publiskai apspriedei ES fondu plānošanas dokumentu projektus 2014.-2020. gadam: Partnerības līgumu un darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība”. Dokumenti atrodami šeit: http://esfondi.lv/page.php?id=1149, un tos var komentēt līdz 3. jūnijam. Saskaņā ar FM sniegto informāciju, 2014.-2020. gadā nozīmīgākās ES investīcijas paredzēts novirzīt sekojošiem mērķiem:

    nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaita samazināšana;
    nodarbinātības veicināšana, integrējot ilgtermiņa bezdarbniekus un jauniešus darba tirgū;
    primārās enerģijas patēriņa samazināšana, uzlabojot energoefektivitāti;
    investīciju palielināšana pētniecībā un attīstībā;
    informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un transporta infrastruktūras uzlabojumi.

Avots un sīkāka informācija: http://esfondi.lv/events.php?id=1&action=event&category=45&eid=1704