22. maijs - Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības diena

Ar Eiropas zaļo kursu mēs tiecamies uz tādu ekonomikas un atlabšanas modeli, kas mūsu planētai atdotu vairāk, nekā esam no tās paņēmuši. Lai šo modeli realizētu, būs ļoti svarīgi ar ES Biodaudzveidības stratēģijas palīdzību aizsargāt un atjaunot veselīgu dabu.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena

Biodaudzveidība ir vajadzīga, lai pastāvētu dzīvība. No biodaudzveidības ir atkarīga planētas un ekonomikas nākotne. Veselīga daba gan aizsargā, gan dod.

Biodaudzveidība un ekosistēmas mums nodrošina pārtiku, veselību un zāles, materiālus, atpūtas iespējas un labbūtību. Tās attīra gaisu un ūdeni, palīdz noturēt līdzsvarā klimatu, atkritumus atkal pārvērš resursos, apputeksnē un mēslo kultūraugus un dara vēl daudz ko citu.

Uz dabas resursiem balstās arī uzņēmējdarbība: no dabas atkarīga puse no pasaules IKP (40 triljoni eiro).

 

Ilgtnespējīgu cilvēka darbību dēļ dabu zaudējam tik strauji kā vēl nekad.

Savvaļas sugu populācija pasaulē pēdējo 40 gadu laikā sarukusi par 60 %. Veselam miljonam sugu draud izmiršana.

 

Biodaudzveidības zudums un klimata krīze ir savstarpēji saistīti, un tie viens otru pastiprina.

Lai realizētu līdz 2030. gadam panākamo klimatmitigāciju,
ir ļoti svarīgi atjaunot mežus, augsnes un mitrājus un pilsētās izveidot zaļās zonas.

Vairāk lasīt šeit