Arhīvs

Saite uz noteikumiem internetā: http://www.likumi.lv/doc.php?id=207514 Notiekumi un pielikumi WORD formātā, lai var ērti izdrukāt aktus: Noteikumu...
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra speciālisti sadarbībā ar reģionu galveno bibliotēku...

Lapas