Starptautiska projekta ietvaros: Hamleta monologa "Būt vai nebūt" lasījums

 

Valmieras bibliotēka izveidojusi videofilmu - V. Šekspīra Hamleta monologa "Būt vai nebūt" lasījumu latviešu valodā.

Īsa video projekta vēsture: Valmieras bibliotēka tika uzaicināta piedalīties Shakespeare Birthplace Trust (UK) video projektā. Idejas autore Mareike Doleschal (Anglija), strādā Šekspīra bibliotēkā, Stretfordā pie Eivonas.Viņa iecerējusi līdz septembra beigām savākt Hamleta monologu “Būt vai nebūt” lasījumus dažādās Eiropas valodās. Tad, atzīmējot Eiropas valodu dienu 26.septembrī, fonda mājaslapāwww.shakespeare.org.uk tiks publicēta savākto videofilmu kolekcija.

Piedāvājam Valmieras bibliotēkas veikumu. 
Monologu ierunājis Valmieras teātra aktieris Ivo Martinsons, titullomas atveidotājs lugā “Hamlets”, kuru režisora Oļģerta Krodera 2008. gadā iestudēja¬ Valmieras teātrī. Lugas tulkojumu, kas publicēts 1964. gadā, veicis bibliogrāfs, literārais vēsturnieks un tulkotājs Kārlis Egle. Videofilmā ievadu runā Valmieras bibliotēkas bibliotekāre Elīna Vītola. Videoierakstu organizēja Valmieras bibliotēkas bibliotekāre Anita Apine. Personas otrā plānā - ieraksta atbalstītāji un palīgi. No kreisās: Rūdolfs Švēde, Anita Apine, Daiga Rokpelne, Elīna Vītola. Operators: Gustavs Māziņš
Liels paldies visai radošai komandai par ieguldījumu!

Informācijai: 
Valmieras bibliotēka ir uzsākusi nākošo starptautisko sadarbības projektu, kura galvenā ideja ir savstarpējo sadarbības tīklu veidošana un attīstīšana. Jaunajā NORDPLUS atbalstītajā projektā “Radošā komanda bibliotēkās” (Createam in Libraries) 2017. un 2018.gadā piedalās bibliotēkas un nevalstiskās organizācijas no 7 sadarbības partnervalstīm : Somijas, Dānijas, Zviedrijas, Islandes, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas.

Projekta ietvaros sadarbojamies arī ar sadarbības partneriem. Šoreiz atsaucāmies Tallinas centrālās bibliotēkas ieteikumam piedalīties Mareikes Doleschal (Anglija) vadītajā projektā. Mareike ir Šekspīra bibliotēkas (Anglija) krājuma bibliotekāre. Mareikes veido blogu “Šekspīra tulkojumi” Shakespeare Birthplace Trust in Stratford-upon-Avon (England) mājaslapā.