Sākot ar 3. jūniju, bibliotēkas lasītavas atvērtas apmeklētājiem

Sākot ar 3. jūniju, bibliotēkas lasītavas atvērtas apmeklētājiem

 

Valmieras integrētā bibliotēka informē! No 3. jūnija apmeklētāji var uzturēties arī bibliotēkas lasītavās:

  • Preses lasītavā, atbilstoši telpu platībai norādītajās vietās.
  • Datoru izmantošanas laiks - līdz 1 stundai dienā; ierobežoto vietu skaita dēļ iesakām laiku pie datora iepriekš rezervēt.

Tālr. 26667919, 26664430
E-pasts: [email protected]


Apmeklētājiem, kuri izmanto lasītavas, jāturpina ievērot drošības pasākumus - dezinficēt rokas, lietot mutes un deguna aizsegu.