Rozes dienā sveicam Valmieras Gaujas krasta vidusskolas - attīstības centra pedagoģi Uldzi Strazdiņu!

 

Pasaules Dzirdes dienā, 3.martā, atzīmējot Rozes dienu, tika godināta Valmieras Gaujas krasta vidusskolas - attīstības centra pedagoģe Uldze Strazdiņa. Rozes dienā, kas tradicionāli tiek saistīta ar 8.martu - Starptautisko sieviešu solidaritātes dienu, tiek pasniegts metālmākslinieka Andra Dukura darināts unikāls svečturis - roze un Valmieras Zonta kluba Atzinības raksts. Atzinību saņem izcila sieviete, kura ir devusi nozīmīgu ieguldījumu Valmieras, tās apkaimes un pārnovadu dzīves attīstībā. Šogad Rozes diena bija veltīta tēmai "Atvērtība dažādajam". Pasākumā ar priekšlasījumu "Par atvērtību - parunāsim?" uzstājās arī Ansis Bērziņš, Latvijas Kopienu fonda kustības koordinators. Ar koncertu "Par zaļu pat vēl zaļāks..." klātesošos priecēja Valmieras teātra aktieri Ģirts Rāviņš un Imants Strads.

Mūsu Roze 2020 - Uldze Strazdiņa, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas - attīstības centra skolotāja-surdopedagoģe. Kāpēc? Jo viņas darbs visvairāk atbilst šā gada Rozes dienas tēmai – “Labklājība un sociālais taisnīgums – atvērtība dažādajam”.

Sākotnēji Uldze gribēja kļūt par bibliotekāri, jo ļoti patika grāmatas un bibliotēkas gaisotne. Pēc vidusskolas beigšanas, vācu valodas skolotājas Mirdzas Zanderes iejūsmināta, gatavojās studēt vācu valodu Latvijas Universitātē. Taču dzīve izdarīja savas korekcijas un sākās Uldzes skolotājas ceļš tolaik vājdzirdīgo skolā.

Šobrīd Uldze Strazdiņa ir viena no zinošākajām speciālistēm surdopedagoģijas jomā Latvijā. Skolotājas darba rezultātā daudzus bērnus ar dzirdes traucējumiem vairs nevar atšķirt no tiem, kuriem dzirdes traucējumu nav. Šiem bērniem ir dota iespēja līdzvērtīgi iekļauties sadzīvē un darbā. (Uldze palīdzējusi saviem audzēkņiem iekļauties arī ārpusstunddu pasākumos. 2018.gadā bijusi viena no Latvijas Nedzirdīgo savienības amatiermākslas festivāla organizatorēm).

Uldzes Strazdiņas darbs novērtēts dažādos līmeņos:
- 2013.gadā saņēma Valmieras pašvaldības apbalvojumu Balva izglītībā 2013.
- 2016.gadā skolotāja Uldze saņēmusi Eiropas Parlamenta deputātes Ineses Vaideres atzinības rakstu par ilggadēju, pašaizliedzīgu un izcilu darbu un aicinājumu apmeklēt Briseli.


Nu pienācis laiks Valmieras Zontu kluba Atzinībai!

Pasākuma FOTO