Projekta "Radošās komandas bibliotēkā" starpprojekta tikšanās Valmieras bibliotēkā

 

2018.gada 7.martā Valmieras integrētās bibliotēkas telpās Valmierā, Cēsu iela 4, notika seminārs pašvaldību publisko un izglītības iestāžu bibliotēku bibliotekāriem “Bērns un jaunietis bibliotēkā”, ko rīkoja Valmieras bibliotēka sadarbībā ar LBB Vidzemes nodaļu ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Seminārā tika aicināti piedalīties reģiona pašvaldību publisko un izglītības iestāžu bibliotēku bibliotekāri. Seminārā uzstājās lektori, kas stāstīja par dažādiem aspektiem darbā ar bērnu un jauniešu auditoriju bibliotēkās.

Valmieras bibliotēkas sadarbības partnere "CreaTeams in Library" / "Radošās komandas bibliotēkā" projekta ietvaros Ginta Zalcmane, LNB Pakalpojumu departamenta Uzziņu un informācijas centra Informācijas pakalpojumu sektora vadītāja, iepazīstināja ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas pieredzi darbā ar informācijas resursiem, pakalpojumiem un aktivitātēm jauniešu auditorijai.

Par CreaTeam aktivitātēm un to ietekmi uz Valmieras bibliotēkas darbību klātesošos informēja un iedvesmoja: Elīna Vītola “Kā neapjukt informācijas okeānā” ( horizontālā sadarbība ar arhīvu un muzeju) un Anete Bērziņa “Skype book club” (Par pieredzi sadarbībā ar Tallinas bibliotēku).