Ievadlekcija mūžizglītības kursā “Līdzsvarota dzīve: vide, cilvēks, sabiedrība”

 

No 3.novembra reizi mēnesī, sestdienās, jebkāda vecuma un nodarbošanās interesenti Valmieras integrētajā bibliotēkā ir aicināti apmeklēt bibliotēkas piedāvātu bezmaksas mūžizglītības kursu “Līdzsvarota dzīve: vide, cilvēks, sabiedrība”. Piecu nodarbību garumā kursa apmeklētājiem būs iespējams uzzināt vairāk par pasaules vides un sabiedrības attīstības aktualitātēm, izprast šo procesu savstarpējās kopsakarības, ietekmi uz katra indivīda dzīvi. Kursa mērķis ir iedvesmot un iedrošināt pārmaiņām dzīvesveidā, lai ikdienu padarītu līdzsvarotāku, dzīvojot saskaņā ar savām, sabiedrības, dabas un vides vajadzībām.

Kursa lektori būs noteikto tēmu profesionāļi, kas sniegs ieskatu kursā ietverto jautājumu aktualitātē, kā arī piedāvās praktiskus uzdevumus. Kurss rosinās izvērtēt dalībnieka dzīvesveidu nodarbības tēmas kontekstā. Nepieciešamības gadījumā praktiskie uzdevumi piedāvās ērti lietojamus risinājumus ikdienas paradumu maiņai.

Kursa ievadnodarbība notiks 3.novembrī plkst.11.00-14.00. Tā sniegs ievadu pasaules un individuālā līdzsvara problēmās, risinājumus meklējot izaugsmes, ilgtermiņa labklājības un dzīvotspējas jautājumos. Kursa lektori būs pasaules miera vēstnesis un vides aktīvists Judži Mijata (Yuji Miyata), pārstāvot organizāciju Peace Week Institute, kā arī ilgtspējas pētnieks un aktīvists, Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūta pētnieks, Latvijas permakultūras biedrības vadītājs Elgars Felcis. Nodarbību vadīs Valmieras pilsētas pašvaldības speciāliste vides komunikācijā Līga Bieziņa.

1.decembrī plānota kursa otrā nodarbība, kas atklās ķermeņa veselības saistību ar vidi. Nodarbība piedāvās Ekodizaina kompetences centra vadītāja, ekoloģiska dzīvesveida aizstāve un pētniece Jana Simanovska. Tiks runāts gan par ikdienas iepirkšanās paradumiem, preču un produktu izvēli, gan par piesārņojuma ietkemi uz cilvēka veselību. Nodarbībā tiks pārrunāts arī pēdējā laikā popularitāti gūstošais Zero Waste dzīvesveids, sasaistot cilvēka radīto atkritumu ietekmi uz dzīvās dabas veselību.

Jaunajā gadā kurss tiks turpināts ar nodarbību par garīgo veselību un garīguma nozīmi cilvēka dzīvē. Atsevišķa nodarbība tiks velīta vides līdzsvara aktualitātēm. Nodarbībai notiekot dabas un tehnoloģiju parkā “URDA”, tiks sniegts ieskats pasaules piesārņojuma problemātikā, aptverot dažādus piesārņojuma veidus. Būs iespējams izzināt atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbību, kā arī uzzināt vairāk par atjaunojamiem un neatjaunojamajiem zemes resursiem. Pēdējā, piektā, nodarbība būs veltīta cilvēka pašattīstībi, runājot par pārmaiņām un iespējām katram pašam sevi pilnveidot, lai kvalitatīvi un apzināti veidotu savu dzīvi, mērķtiecīgi saglabātu līdzsvaru starp savām, vides un sabiedrības vajadzībām.

Aicinām apmeklēt gan atsevišķas nodarbības, lekcijas par sev interesējošām tēmām, gan apmeklēt visu kursu kopumā. Apmeklējot vismaz 75% no visām nodarbībām, būs iespējams saņemt kursa apmeklējuma apliecinājumu.

 

Līga Bieziņa,

Valmieras pilsētas pašvaldība