Baigi ellīgs latviešu stāstnieks: Rakstniekam Albertam Belam - 80

 

Godinot rakstnieka Alberta Bela nozīmīgo jubileju, Valmieras integrētā bibliotēka ir izveidojusi izstādi. 

Eksemplārus izsniedzam interesentiem uz mājām. Ieskatam:

 

Cilvēki laivās

 

Romāna "Cilvēki laivās" darbība risinās Kuršu kāpās pagājušā gadsimta vidū. Galvenā ideja - lielu grūtību priekšā cilvēkiem jāaizmirst savstarpējās ķildas un interešu pretišķības, tikai kopīgiem spēkiem var saglabāt dzīvību un pavardu.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Vientulība masu sarīkojumos

 

Romānā “Vientulība masu sarīkojumos” A.Bels lieliski ataino un filozofē par lielākām un mazākām problēmām dažādās dzīvas sfērās, kas šobrīd nomāc lielāko daļu sabiedrības - ģimenes dzīvē, politikā, ekonomikā, darbā, sabiedrībā un citur.

“Vai cilvēce ir Dieva iedegts zvaigznājs vai tikai bioloģiska masa? Cilvēka doma, vārds un rīcība ir atbilde uz jautājumu. Atbildēm summējoties, veidojas mūsu dzīve. Cilvēks var kļūt gan par pelniem, gan zvaigzni. Izvēli Dievs ir atstājis cilvēka ziņā”.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Uguns atspīdumi uz olu čaumalām

 

Cilvēki piedzimst savās tiesībās vienlīdzīgi. Kas to pierādīs? Visbiežākais variants pasaulē tomēr ir cits – cilvēki nomirst, zaudējuši jebkādas tiesības. No tiesībām viņus atbrīvo citi cilvēki. Pagātnē ir vajātājs, šodienā ir bēglis. Iespējams, ka cilvēks ir vidutājs starp vajātāju un bēgli.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Bezmiegs

 

1968. gadā, kad Prāga atbalsojās arī Latvijā, mūs visus vajāja bezmiegs. Albertam Belam tas ieguva izpausmi drūmi draudīgā pravietojumā "Bezmiegs". Lasījām manuskriptu savās bezmiega naktīs un mēģinājām saklausīt kāda cita draudoša izvirduma pirmos signāus, lai dienasgaismā atkal sagurtu zem mākslīgā miera smaguma mākslīgi apstādinātā laika tecējumā, kurā Bels pirmais uzdrošinājās iemest patiesības akmeni.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Latviešu labirints

 

Romāns tēlo laiku pēc totalitārisma būra sabrukšanas, kad irdenas ir kļuvušas tradicionālās vispārcilvēciskās vērtības. Kad irst ģimenes, kad bērni nespēj un negrib saprast vecākus, kad arvien asāk atklājas egoisms un atsvešinātība un kad viss ir atkarīgs no cilvēka spējas neapjukt demokrātijas labirintā un saglabāt savu „es”… ,Latviešu labirints” vienlaikus ir intīms mīlas stāsts un psiholoģiski smalks, analītiski tiešs pagātnes un tagadnes tēlojums.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Alberts Bels

 

Dace Lūse, Dace Ūdre

 

Grāmatā divas vienas paaudzes literatūrzinātnieces katra no sava rakursa aplūkojušas izcilā latviešu rakstnieka A. Bela daiļradi. D. Lūse vairāk akcentējusi kultūrvēsturisko fonu 20. gadsimta 60.-80. gados, varas un kultūras attiecības. D. Ūdre vairāk literatūrteorētiskā aspektā analizējusi visus līdz šim iznākušos A. Bela romānus.

 

Eksemplāri bibliotēkā