Mācību nodarbības

 

Papildus nodarbības skolēniem meklē ŠEIT

 

IEPAZĪSTI BIBLIOTĒKU                                                                            

 

 

 

Iepazīšanās ekskursija "Starp plauktiem" (1.-2. klasei)

 

 

Uzzināsiet, kā nepazust starp plauktiem, kādas viltības grāmatām padomā, ko noderīgu mācībām un brīvajam laikam var atrast bibliotēkas mājaslapā.

 

 

Līga Bujane,

64222512,

[email protected]

 

Iepazīšanās ekskursija "Ceļojums starp grāmatu plauktiem" (3.-5. klasei)

 

Ekskursija pa Valmieras integrēto bibliotēku, dažādie mediji bibliotēkā, literatūras kārtojums, iespējas un piedāvājums bibliotēkā.

 

 

 

Ilze Karsa,

64250839,

[email protected]

 


ATBALSTS MĀCĪBĀM UN PĒTNIECĪBAI

 

"Tu vari, ja proti jeb kā atrast visu vajadzīgo bibliotēkā?" (3.-5. klasei)

 

Praktiskas nodarbības informācijas un literatūras ieguvei gan elektroniskos resursos, gan iespieddarbos (enciklopēdijās, uzziņu izdevumos u.c.).

 

 

Ilze Karsa,

64250839,

[email protected]

 

Palīgs medijpratībā (6.-9. klasei)

 

Trenēsim kritisko domāšanu, izvērtēsim ziņu ticamību un uzzināsim dažādus veidus kā pasargāt sevi interneta vidē.

 

 

Elīna Švēde,

26665573,

[email protected]

 

 

LASĪŠANAS VEICINĀŠANA

 

Literatūras apskati "Lasīšana kā piedzīvojums!"

 

 

5.-6. klase

7.-9. klasei

Piesakies arī "Zvirbulēna grāmatu grozam", Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijai, konkursam "Mana grāmatu karaliene" u.c.

 

 

5. - 6. klasei - Lolita Dreimane, 64222512, [email protected]

un

7. - 9. klasei - Ilze Karsa, 64250839, [email protected]

 

 

Skaļās lasīšanas nodarbības (5.-6. klasei u.c. interesentiem)

 

 

Uzlabosim savu lasītprasmi un veicināmis lasītprieku! Interesenti varēs startēt Skaļās lasīšanas sacensībās, kuras organizē Latvijas Nacionālā bibliotēka.

 

 

Lolita Dreimane, 

64222512,

[email protected]

 


 

PIEDZĪVOJUMS BIBLIOTĒKĀ

 

Viena diena bibliotēkā

 

Piedāvājam savas telpas, lai dažādotu jūsu mācību vidi. Nāciet un novadiet mācību dienu vai vecāku sapulci Valmieras integrētās bibliotēkas telpās.

 

 

Diāna Rozenblate,

64281448

 [email protected]

 

 

Konkurss 

"Rādi, zini, mini" 

(3.-5. klasei)

 

Literārs konkurss starp klasēm. Katra klase sagatavo teatralizētu priekšnesumu par 3 grāmatām, kuras jāatmin pretinieku komandai.

 

 

Ilze Karsa,

64250839,

[email protected]

 

"Sprīdīša piedzīvojumi" 

(3.-6. klasei)

 

Iedomāsimies sevi Sprīdīša tēlā un ļausimies jaukā piedzīvojumā bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā.

Izzinošs pasākums/konkurss, kas veltīts A. Brigaderes tēla Sprīdītis 115. jubilejai.

 

 

Lolita Dreimane, 

64222512,

[email protected]

 

Radoša darbnīca "Atrodi pazudušo vārdu" (6.-9. klasei)

 

 

Iepazīsim bibliotēkas resursus, veicot atraktīvu uzdevumu - izmantojot dažādas norādes, kādas grāmatas fragmentā atradīsim trūkstošus vārdus.

 

 

Elīna Švēde,

26665573,

[email protected]

 

 

"Starpbrīdī pirms izlaiduma" 

(9. klasēm)

 

Lai kļūtu par Pieaugušo apkalpošanas nodaļas lasītāju, būs jāiztur pārbaudījumi: grāmatu atpazīšana, viktorīna par bibliotēku un citi veiklības uzdevumi.

 

 

Ilze Karsa,

64222512,

[email protected]