Notikumi

Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
CreaTeams in Library / Radošās komandas bibliotēkā

Lūdzam dāvināt

Dāviniet bibliotēkai vajadzīgas grāmatas!

Valmieras integrētā bibliotēka aicina iedzīvotājus atbalstīt bibliotēkas iespieddarbu kolekcijas atjaunošanu, dāvinot vajadzīgas grāmatas.

Laika gaitā no bibliotēkas krājuma zuduši vai stipri bojāti atsevišķi izdevumi, kurus izmanto un lasa arī šodien. Arī uz jauno bestselleru lasīšanu lasītāji gaida rindās.

Bibliotēkas lasītāji būs pateicīgi, ja kādu no minētajiem izdevumiem Tu atrastu savā grāmatu plauktā un vēlētos ar to papildināt bibliotēkas iespieddarbu kolekcijas krājumu!

 

 1. Hariss, Tomass. Jēru klusēšana : romāns / Tomass Hariss ; no angļu val. tulk. Silvija Brice. - Rīga : Kontinents, 1999. ISBN 9984621820.

 

 1. Alberings, L. Rūjiena : Kultūrvēsturisks pārskats par Rūjienas pilsētu un novadu / L. Alberings, Ed. Līcis ; Red.: Dr. Andrejs Johansons. - Vāsterās : Ziemeļblāzma, 1978.

 

 1. Mitoloģijas enciklopēdija : 2 sējumos : pasaules tautu mitoloģiskās būtnes un priekšstati - Rīga : Latvijas enciklopēdija, 1993.

 

 1. Pētersone, Inta. Zeme un ļaudis : Rencēnu pagasta vēsture / Inta Pētersone ; māksl. Arvīds Vītols. - Rīga : Drukātava, 2006 (SiA "Apgāds MANTOJUMS"). - 527 lpp. ISBN 9984798046.

 

 1. Pētersone, Inta, 1935-. Tāds bija laiks : Rencēnu pagasta vēsture 1940-2011 : [grāmatas "Zeme un ļaudis" turpinājums] / Inta Pētersone ; red. Anija Brice. - [Burtnieki : Burtnieku novada pašvaldība, 2012 (Madona : SiA Madonas poligrāfists). ISBN 9789984494357.

 

 1. Teivens, Arno, 1905-1995. Latvijas lauku krogi un ceļi / Arno Teivens. - Rīga : Māksla, 1995. - 221 lpp.

 

 1. Niedre, Uģis. Iršu dārzs : Vēstījums par vidzemnieka Augusta Pakalna mūža laiku un darbiem / Uģis Niedre. - Rīga : Latvijas enciklopēdija ; Latvijas Etnogrāfijas brīvdabas muzejs, 1993. - 254 lpp. : il. ISBN 5-89960-042-x.

 

 1. Kurzemes hercogienes Dorotejas vēstules = Briefe der Herzogin Dorothea von Kurland / Valdas Kvasovskas zin. red. - Rīga : Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija ; Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 1999. - 163 lpp. : il. - (Vēstures Avoti ; 1). ISBN 9984948444.

 

 1. Dimā (tēvs), Aleksandrs. Kopoti raksti / Aleksandrs Dimā (tēvs) ; sastādītājs G.Špakovs ; tulkotāja I.Krastinja. - Rīga : Genmarin, 1993. - 717 lpp. 14.sēj. Pēc divdesmit gadiem.

 

 1. Darbs apvienotajās klasēs : metodiskie materiāli / red. Ilma Neimane ; izstrādāja: Ilma Neimane, Signe Berga, Gunta Brikmane, Māra Burčaka, Ginta Deruma u.c. - Liepāja : LiePA, 2011. - 95 lpp. : il.

 

 1. Neimanis, Jānis, Dr. iur. Ievads tiesībās / Jānis Neimanis. - Rīga : Aut. izd., 2004 (Viļāni : Renovata).). - 214 lpp. ISBN 9984977005 (ies.).

 

 1. Vorobjovs, Aleksejs, 1948-. Psiholoģijas pamati : mācību līdzeklis / Aleksejs Vorobjovs ; red. A.Kudiņš. - Rīga : Mācību apgāds, 1996. - 321 lpp.

 

 1. Latvijas Republikas Satversmes komentāri : VIII nodaļa : cilvēka pamattiesības / zinātniskais vadītājs R. Balodis ; redkolēģija: A. Endziņš ... [u.c.]. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2011. - 863 lpp. ; 25 cm. – ISBN 9789984840192.