ES informācija

Programma "Radošā Eiropa” – 2022. gadā palielināts kultūras un radošo nozaru atbalsta budžets

Eiropas Komisija pieņēmusi 2022. gada darba programmu “Radošā Eiropa”, pēc kuras izsludinās attiecīgos uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus. Programma “Radošā Eiropa”, kuras budžets ir aptuveni 385 miljoni eiro (par gandrīz 100 miljoniem eiro vairāk nekā 2021. gadā), stiprina atbalstu radošajiem un kultūras partneriem, pienācīgi ņemot vērā problēmas, ko rada Covid-19 krīze un pieaugošā globālā konkurence.

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela: “Kultūras un radošās nozares ir Eiropas sabiedrības dvēsele. Mēs zinām, cik izturīgas ir bijušas radošās un kultūras nozares šajos divos gados. 2022. gadā programmai “Radošā Eiropa” tiks piešķirts līdz šim lielākais budžets. ES atbalsta to atlabšanu, radošo procesu un inovācijas potenciālu. Mēs aicinām māksliniekus, autorus un kultūras speciālistus izpētīt daudzās finansējuma iespējas, ko sniedz programma “Radošā Eiropa”, un izmantot tās.”

Kultūras un radošās nozares vienmēr ir bijušas bagātīgs Eiropas dzīves aspekts, kas veicinājis ne tikai Eiropas sociālo kohēziju un daudzveidību, bet arī tās ekonomiku, kas veido 4,2 % no ES kopējā IKP un aptver 3,7 % no ES darbaspēka. Kopējais budžets, kas programmai “Radošā Eiropa” pieejams no 2021. līdz 2027. gadam, ir aptuveni 2,4 miljardi eiro, kas ir par 63 % vairāk nekā 2014.–2020. gadā. Palielinātais budžets atspoguļo Eiropas Savienības apņemšanos palīdzēt nozarei atgūties un veicināt noturību turpmākajos gados.

Programmai ir trīs atzari:

  • atzars “Kultūra” aptver visas kultūras un radošās nozares, izņemot audiovizuālo un ziņu plašsaziņas līdzekļu nozari;
  • atzars “MEDIA” sniedz atbalstu audiovizuālajai un filmu nozarei;
  • un starpnozaru atzars nodrošina starpnozaru sadarbības iespējas.

Publiskās un privātās struktūras, kas darbojas radošajās nozarēs, var pieteikties finansējumam ar programmas “Radošā Eiropa” biroju palīdzību, kuri atrodas visās ES dalībvalstīs un programmas asociētajās trešās valstīs. Sīkāka informācija par konkrētajām darbībām un ar tām saistītajiem pieteikumu iesniegšanas termiņiem ir pieejama īpašajā tīmekļa vietnē.

Preses paziņojuma pilnais teksts un detalizētāka informācija: Programma "Radošā Eiropa” – 2022. gadā palielināts kultūras un radošo nozaru atbalsta budžets (europa.eu)

 

Informācijas avots: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

 

 

Tags: