Aktualitātes

Izdots digitālais žurnāls “Skolas Bibliotēka”
Iznācis unikāls izdevums - skolu bibliotēkām veltīts "Skolas Vārda" speciālizlaidums . Arī publisko bibliotēku darbinieki tajā atradīs vērtīgas...
Valmieras bibliotēka 2021. gada 28. oktobrī plkst. 12.00 tiešsaistes platformā Google Meet rīko semināru Valmieras novada publisko bibliotēku...
2021. gada 29. septembrī plkst. 10.00 Valmieras bibliotēka tiešsaistes platformā Google Meet rīko semināru Valmieras novada publisko bibliotēku...
22. septembrī Valmieras bibliotēka rīko tiešsaistes informatīvo semināru izglītības iestāžu bibliotēku bibliotekāriem . Darba kārtība : 10.00 – 10.10...
Valmieras bibliotēka tiešsaistē organizē semināru pašvaldību publiskajām un izglītības iestāžu bibliotēkām 2021. gada 12. maijā. Darba kārtība : 10...
Valmieras bibliotēkas organizētais profesionālais konkurss Valmieras reģiona 6 novadu publiskajām bibliotēkām novadpētniecības darbā “Nozīmīgas...