Aktualitātes

Eiropas Savienība ir apņēmusies līdz 2050. gadam kļūt par pirmo klimatneitrālo pasaules daļu. Tam ir vajadzīgi ievērojami gan ES, gan valstu publiskā...
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) līdz šī gada 29.janvārim pieņem darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku praktiskai apmācībai Eiropas...
Eiropas Komisija nākusi klajā ar Paziņojumu par spēcīgas sociālās Eiropas veidošanu taisnīgai pārejai . Tajā izklāstīts, kā sociālā politika palīdzēs...
Ilze Juhansone būs pēc kārtas astotā Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre. Viņa kopš 2015. gada oktobra ir strādājusi par Komisijas ģenerālsekretāra...
Eiropas Savienība ir apņēmusies līdz 2050. gadam kļūt par pirmo klimatneitrālo pasaules daļu. Tam ir vajadzīgi ievērojami gan ES, gan valstu publiskā...
Horvātijas prezidentūra ES Padomē: no 2020. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam Horvātijas prezidentūras prioritātes ir izvirzītas saskaņā ar vadmotīvu...